שירותים

 שםטלפוןמייל
יו"ר הקיבוץצביקי רמות054-4990301zvi1@netvision.net.il
מנהלניתלילך בן אהרון050-7469769galon@kgalon.com

משרדה של המנהלנית פתוח בשעות 8:00-15:00

עסקי

 שםטלפוןמייל
מנהל עסקים וגזברגלעד אלירז0506244127merakez@galon.4hosted.net
מזכירות גד"שאורי פטרי08-8572447musach@galon.org.il
גידולי שדה ומטעיםמתי ברק050-5440333sade@galon.org.il
רפתנאור הרקוביץ054-9579410naorhershko@gmail.com

שירותים

 שםטלפוןמייל
חשמלייהשמעון צדוק050-4017862hashgal@galon.org.il
השכרותאהרון גלוזמן050-3626667Rentgalon@gmail.com
תקשורת ואינטרנטברי ויטקו050-6339343witkow@galon.org.il
הנהלת חשבונות08-6872414/5acc2@kgalon.com

משרד הנהלת החשבונות פתוח בשעות 8:00-16:00

קהילה

 שםטלפוןמייל
מנהלת קהילהמרב גורדון054-5656279meirav.galon@gmail.com
ארכיוןיהודית דותן050-7271728
בטיחותיוסי פיקס054-5656416yosifix@gmail.com
ביטחוןחיים גפן+מיקי גוטדינר050-7238480
בריאות ורווחהעליזה הלינגר050-5789816alisia2@walla.co.il
חדר אוכל שרה בר050-7509299sara100bar@gmail.com
חינוך אדריאנה סלום050-6780534adris3034@gmail.com
כולבו עמוס לבון08-6872450
מרפאה 08-6872406
מרפאת שיניים 08-6872404
משאבי אנושברי מאירוביץ08-6872645beri@galon.org.il
נויאברי פיקס
שומר לילה 0507641508
תרבות בתיה דנצינגר050-2022855batya@galon.org.il
תשתיותבתיה חן050-8899141tashgalon@gmail.com

Comments are closed