רפת

רפת גל-און מונה כ- 550 פרות מתוכן כ- 300 חולבות. מכסת החלב של הרפת כ- 3.5 מיליון ליטר חלב בשנה. הרפת משתרעת על שטח של כ- 40 דונם.

צוות הרפת מונה  כ- 8 עובדים ומנוהל על-ידי תמיר אמיתי בנוסף לתמיר עובדים ברפת עוד  4 חברים ובנים חיים לב, נירית קרן, קווין סייסל וגל אמיתי.

בשנת 2015 נבנתה סככת רפת נוספת המאפשרת לנו לתת לכל פרה שטח מחיה גדול יותר ובכך להעלות את תנובת החלב לכל פרה.

Comments are closed