קהילה

קהילת גלאון הינה קהילה תוססת וצומחת השומרת על הסדרי הערבות ההדדית ואספקת שירותים משותפים. קהילת גלאון מקיימת אורח חיים משתף ודמוקרטי, שואפת לגיבוש קהילה רב דורית מגוונת, פתוחה, פלורליסטית, תומכת בפרט ודואגת לזכויות היסוד של חבריה. הקהילה מקיימת מערכות חינוך, רווחה ובריאות, תרבות ושירותים קהילתיים משותפים ברמה גבוהה.

הקהילה פועלת לעיגון זכויותיהם של  החברים בדירותיהם ובנכסים, לקידום הקליטה של החברים החדשים ולשיפור התשתיות. בנוסף הקהילה שואפת לעצב את גלאון כיישוב אטרקטיבי, המהווה “אבן שואבת” לחברים הוותיקים והחדשים ולסביבה. קהילה דינמית, בעלת מחויבות, המעניקה לפרט תחושה של מסוגלות, שייכות וחברות, מפתחת זהות קהילתית ייחודית ומקיימת קשרים חברתיים, תרבותיים וכלכליים עם סביבתה.

שנת 2016 הינה שנת ה-70 של גלאון, שנת שגשוג וצמיחה – בניית בתים חדשים רבים ושיפוץ בתים אחרים.  זו היא שנת הסדרה קהילתית בה יוסדרו מגוון נושאים כלכליים – חברתיים, בניהם – הסדרת הצמיחה הדמוגרפית, איחוד הסטאטוסים,  שייך פירות נכסים, החלטה והתקדמות מהותית בנושא תכנון ותשתיות (תב”ע) וטיפול בנושא הפנסיוני.

האוכלוסייה בגלאון מגוונת מאד, מונה כ- 400 חברים וחברות, עשירה בילדים צעירים ומתגאה בוותיקי הקיבוץ, שחלקם נושקים ל- 100 שנים !!!

Comments are closed